Tillverkningen av 3D-ritningar och allmänna ritningar har fått stöd från Europeiska regionala utvecklingsfonden med 6000 euro.